ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดระยอง

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดระยอง

ค้นพบ 139 รายการ


ประเภท : อาคาร คสล.
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-0.60
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-84.00
ที่ตั้ง : สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-97.00
ที่ตั้ง : ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-77.00
ที่ตั้ง : ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-16.00
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70.00
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารสำนักงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-20.00
ที่ตั้ง : บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-66.00
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-40.00
ที่ตั้ง : กะเฉด เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-0.00
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-0.00
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-33.20
ที่ตั้ง : แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.50
ที่ตั้ง : แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-99.90
ที่ตั้ง : ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-46.10
ที่ตั้ง : มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17.00
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-24.00
ที่ตั้ง : บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-39.70
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-20.90
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17.00
ที่ตั้ง : มาบตาพุด เมืองระยอง ระยองอำเภอในจังหวัดระยอง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดระยอง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดระยอง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดระยอง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดระยอง