ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดระยอง

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดระยอง

ค้นพบ 27 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.8 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0 ไร่
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-86.2 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านฉาง บ้านฉาง จังหวัดระยอง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-48.9 ไร่
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-64.7 ไร่
ที่ตั้ง : ทับมา เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-38.4 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-51 ไร่
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-36 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-22.4 ไร่
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33.2 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 34 ตร.ม.
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33 ตร.ม.
ที่ตั้ง : ท่าประดู่ เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-20.5 ไร่
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-55.7 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.9 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-21.9 ไร่
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-25.3 ไร่
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-32 ไร่
ที่ตั้ง : แม่น้ำคู้ ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-40 ไร่
ที่ตั้ง : ปลวกแดง ปลวกแดง จังหวัดระยอง


ประเภท : ตึกแถว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-12 ไร่
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง จังหวัดระยองอำเภอในจังหวัดระยอง

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดระยอง เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดระยอง ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดระยอง ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดระยอง