ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดระยอง

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดระยอง
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดระยอง

ค้นพบ 17 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-99.90
ที่ตั้ง : สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-96.00
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-6.50
ที่ตั้ง : ตะพง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-39.70
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-2-83
ที่ตั้ง : กร่ำ แกลง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-78.10
ที่ตั้ง : ทับมา เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-72.00
ที่ตั้ง : หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-53.20
ที่ตั้ง : เนินพระ เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-3-9.70
ที่ตั้ง : แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-42.00
ที่ตั้ง : หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-24.00
ที่ตั้ง : บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-29.70
ที่ตั้ง : เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-0.00
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-0.00
ที่ตั้ง : มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-1-97.80
ที่ตั้ง : ตะพง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-0-52.00
ที่ตั้ง : หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 21-1-48.00
ที่ตั้ง : มาบยางพร ปลวกแดง ระยองอำเภอในจังหวัดระยอง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดระยอง เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดระยอง ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดระยอง ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดระยอง