ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดระยอง

ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดระยอง

ค้นพบ 8 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-81.20
ที่ตั้ง : กองดิน แกลง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-84.00
ที่ตั้ง : สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 8-0-40.00
ที่ตั้ง : กะเฉด เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-65.50
ที่ตั้ง : มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 19-1-97.00
ที่ตั้ง : พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-99.90
ที่ตั้ง : ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-1-97.00
ที่ตั้ง : ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-23.00
ที่ตั้ง : มาบข่า นิคมพัฒนา ระยองอำเภอในจังหวัดระยอง

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดระยอง เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดระยอง ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดระยอง ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดระยอง